Past die Pet Ons Allemaal..?

…Die Pet Past Ons Allemaal

Met gemengde gevoelens begin ik aan deze brief aan u. Misschien mag ik later, je zeggen tegen jou. We kennen elkaar nog niet, dus is het aftasten of we met elkaar kunnen verbinden.

Zoektocht
Door te onderzoeken wat u en ik, met elkaar gemeen hebben, gaan we het gesprek met elkaar aan.

Hoe Voelen Wij Ons Vandaag
Hoe voelen wij ons vandaag en welke invloed heeft dat op het verloop van deze dag, deze week, deze maand, dit jaar en misschien wel ons verdere leven?

Gezien, Gehoord en Gewaardeerd
Als burger en schrijver van deze brief, wil ik net als u, gehoord, gezien en gewaardeerd worden. Dat is voor mij leven en werken tegelijk.

De Pet Van De Politie
De Politie Pet is net als de maatschappij voortdurend aan verandering onderhevig.

Als ik eerlijk ben en kijk vanuit uw scherpe blik en die van uw organisatie, dan zie ik een maatschappij die is verhard. Zo erg zelfs, en met pijn in mijn hart, zie ik dat de burger hard, soms steenhard tegenover de Politie staat. Daardoor staat de Politie net zo hard tegenover de burger. Dit werkt onvrede en frustratie van beide partijen in de hand.

Mijn Brief Aan U

Ik begon mijn brief aan u en misschien, nu ik mijn hart gelucht heb, raak ik jou als Politie of mens in je hart.

Vertrouwen En Maatschappij
Mijn vertrouwen, die ik had in mijn medemens, in de maatschappij of het systeem, is helaas gekanteld naar wantrouwen. Gelukkig niet in u of in jou, maar in het systeem, wat nota bene door mensen is bedacht en tot op heden in stand wordt gehouden.

Angst
Iedereen, ja ook jij, u en ik kennen angst. Angst is de basis van ons bestaan.

Hoe goed kent u of jij jezelf of misschien beter, het systeem waar de menselijke maat aan het verharden is?

Vragen Van Deze Tijd
Deze tijd roept veel vragen bij mij op en ik denk, als wij het gesprek aan gaan, ook bij u of bij jou. Denk eens terug aan de tijd, dat die Pet onderdeel van u of jouw leven werd. Die pet hoef je niet letterlijk te nemen. Iedereen draagt bij de Politie een Pet ongeacht, welke functie je vervult binnen en buiten de organisatie.

Idealen
Met welke idealen ging je aan de slag bij de Politie? Voelen deze idealen nu nog net zo, als toen jij voor het eerst, deze pet opdeed of staat deze pet je nu in de weg?

Wantrouwen
Wantrouwen in het systeem heeft misschien wel, de menselijke maat ontnomen bij u, bij jou en bij mijzelf als burger.

Hard Tegen Hard
Is deze constatering, wantrouwen in het systeem, wel te rechtvaardigen met hard tegen hard?

Verbinding
Mijn gemengde gevoelens, krijgen inmiddels ruimte, en dat maakt dat ik met u, jou en mezelf het gesprek durf aan te gaan. Verbinding zoek met de menselijke maat, die ons hart met elkaar verbindt.

Anders Kijken
Door een andere manier van kijken, maakt hard tegenover hard, plaats voor hart tegenover hart. Nee niet tegenover met elkaar. Zo krijgen we beweging om weer met onszelf en elkaar te verbinden. Langzaamaan brengt dit het vertrouwen terug, onmisbaar voor ons leven.

Veranderen
Een verandering, een verharding, gaat vaak zo geleidelijk, dat we deze vaak laat, te laat in de gaten hebben.

Die Pet Past Ons Allemaal
Bijna 50 jaar lang heeft de slogan, Die Pet Past Ons Allemaal, de Politie ondersteunt, daar  waar de Politie voor staat, moet staan. Veiligheid staat altijd in verbinding met vertrouwen.

Past Deze Pet Nog Steeds
Past deze pet nog steeds bij u, jou en de organisatie of is deze aan vervanging toe?

Bewondering
Ik heb bewondering voor de Politie als mens en organisatie en daarom daag ik u, jou, uit, je hart te luchten zoals jij dat kon, toen je bij de Politie begon.

De Kleur Van Je Hart
Wat is de kleur van je hart? Is deze nog steeds zo blauw of is deze met de tijd verkleurd?
Wie naar z’n hart luistert, weet, dat die altijd klopt.

Vraag Aan Jou
Ik heb me ingeleefd in jouw wereld, en vraag je nog een keer, wat is de kleur van je hart,
en je organisatie? Heeft dat nog de kleur die jezelf, wil volgen? is je hart, hard blauw of heb je een blauw hart?

Anders Kijken
Anders kijken van binnen naar buiten en van buiten naar binnen, daar zit de verbinding tussen jou en mij. Anders kijken want dat geeft jou en mij een andere reactie terug. Zo helpen we elkaar.

Nu daag ik je, ja jij, uit, om nu aan mij, een brief te schrijven, hoe je mij als wereldburger ziet door de ogen van de mens en organisatie, die Politie heet.

Alle Begin Werpt Weerstand Op
Begin klein met het schrijven van je brief aan mij.  Blijf dicht bij jezelf en begin te schrijven en blijf doorschrijven van wat er in je op komt. Geloof me, voordat ik tevreden was over deze brief aan jou heb ik heel wat zweet en tranen gegeven.

Jouw Brief Aan Mij
Vergeet nu eens alles waar jij en organisatie zich in bevindt. Zet je pet af, letterlijk en natuurlijk ook figuurlijk. Schrijf met de passie die je had toen je begon bij de Politie. Ik weet zeker dat je die nog steeds hebt. Schrijf een persoonlijke brief aan mij.

Ik kijk er in ieder geval naar uit en beloof je een eerlijk antwoord vanuit mijn burgerhart.

Wouter