Een beetje meer burgerlijke ongehoorzaamheid

Beste rots in de branding,

Ik wil jullie graag aan de hand van drie aspecten mijn beeld van de Politie mee geven.

Waardevol werk

Al weer een tijdje geleden zat ik met een groepje rechercheurs om tafel, waarbij de vraag op tafel kwam: ‘Wie is nou eigenlijk onze klant?’. Ik zei meteen dat is toch duidelijk, dat is de burger. De politie is er voor hen, voor een veilige leefomgeving.

Maar ja, toen gaf één van de rechercheurs aan… ‘Ik zie dat anders, voor mijn gevoel en in mijn werk lijkt het wel of het Openbaar Ministerie de klant is van de Politie.’. Toen moest ik wel even nadenken, jeetje waarom werk je nou bij de Politie? Wat is de rede dat jij ’s ochtends uit bed opstaat om naar je werk te gaan? Werk jij voor een Ministerie in Den Haag of voor de maatschappij??

Voor mij is de Politie een prachtig bedrijf die ervoor zorgt dat ik veilig en in vrijheid kan leven. Ik gun elke medewerker van de Politie van korpschef tot aan wijkagent en van ondersteuning tot aan Operationeel Specialist ook dit gevoel. Weet in ieder geval dat ik het zo ervaar.

Evenwichtige balans vertrouwen-controle

Bij veel situaties die ik binnen mijn werk bij de Politie heb meegemaakt denk ik aan een balans van control versus vertrouwen die niet in evenwicht is. Mijn idee bij een balans in evenwicht is als volgt: ‘Geef als leidinggevende vertrouwen aan de medewerker om zijn/haar werk goed uit te voeren en ondersteun daarbij door het scheppen van de juiste randvoorwaarden en kaders en stuur bij waar nodig (controle).’

Helaas valt mij op dat de balans vaak niet in evenwicht is en vaak doorslaat naar controle. Dit komt of doordat een leidinggevende richting een medewerker vol op gemaakte afspraken en uren stuurt. Of omdat de medewerker niet durft om zelf actie onderneemt en wegduikt achter deze gemaakte afspraken.

Zorg binnen je team en met degene met wie je samenwerkt voor een evenwichtige balans. Geef elkaar de ruimte om stappen te zetten en stel elkaar de checkvraag om te bepalen of je nog op de goede weg bent. Jij bepaalt zelf welke weg je gaat en wil bewandelen.

Een beetje meer burgerlijke ongehoorzaamheid

Eén van de mooiste lessen die ik van een politiemedewerker heb meegekregen en waarvan ik hoop (en eigenlijk ook zeker wel weet) dat er meer rondlopen is het volgende: “Weet je als ik ergens op locatie ben dan deel ik altijd alle informatie die ik heb met alle professionele partners die aanwezig zijn. Als ik dan op kantoor kom, dan zoek ik daar wel weer uit onder welk convenant ik deze informatie had kunnen delen”.  Het is een uitspraak die ik in mijn hele werkende leven nog vaak heb gebruikt!

Ik wens elke politiemedewerker in zijn/haar werk een beetje meer burgerlijke ongehoorzaamheid. Zoek de grenzen op, denk in mogelijkheden! Kijk naar wat wel kan, niet naar wat niet kan!

Hartelijke groet,

Raymond