Nu leef ik mijn droom iedere dag!

MakeYourMission (MYM) is ontstaan uit een diep verlangen dat ik al van kinds af aan heb, namelijk om mensen te helpen. In 2006 heb ik de eerste stap gezet met MYM. Ik had het plan om met MYM kennis en fondsen te verwerven om kleinschalige projecten te helpen hun missie te verwezenlijken. Het jaar daarop vertrok ik naar Oeganda om een guesthouse te helpen opzetten als inkomstenbron voor het weeshuis Mama Jane. Het werd een ervaring die mijn leven enorm verrijkt heeft. Na Oeganda werd het even stil rondom MYM.

Ik zag het als een periode om meer ervaring op te doen in het bedrijfsleven. Marketeer. Copywriter. Relatiemanagement. Salesmanagement. Teamcoach. Allemaal functies die vroegen om een goede kijk op de beweegredenen van mensen. Wat drijft hen en wat weerhoudt hen. Ook liet ik mij inspireren door de mensen op mijn pad, zodat mijn kennis over de uitdagingen van deze tijd verbreed en verdiept werd.

Zo werd ik in 2011 de rechterhand van professor transitiekunde Jan Rotmans bij het verspreiden van zijn missie via lezingen. Hij wilde een gezonde, eerlijke en duurzame samenleving. Dit sloot volledig aan op mijn ideaal. Om die reden volgde ik de masterclass transitiemanagement aan de Erasmus Universiteit. Tijdens deze masterclass leerde ik bruggen te slaan van de complexe wereld van maatschappelijke veranderingen naar duurzaamheid, en de concrete, dagelijkse praktijk van organisaties. Wat mij achteraf het meeste bijbleef is waarom het altijd zo lastig is om mensen daadwerkelijk in beweging te krijgen richting een duurzame wereld. Hoe zit dat toch met die weerstand?

In het najaar van 2015 wist ik dat het tijd was en nam ik afscheid van mijn toenmalige werkgever. Het hoe en wat waren nog volstrekt onduidelijk. Maar het verlangen om MYM weer op te pakken was sterker. Ik voelde dat het allersterkst toen ik in Vietnam op een rotsblok was geklommen, de wind langs mijn haren voelde strijken en mijn blik op de horizon richtte. Ja, ik volgde mijn hart. Bovendien nam ik mijn mooiste wonder mee naar huis. 9 maanden later werd ik moeder van een fantastisch kereltje.

Toen ik mijn omgeving op de hoogte bracht van mijn sprong in het diepe, noemde men mij dapper. Net zoals zij mij dapper vonden toen ik naar Oeganda vertrok. Ik ervoer het anders. Beide keren. Het voelde meer aan als een droom die op het punt stond in vervulling te gaan. In mijn hart was het al af, alleen zag niemand het nog. Mijn dappere spong had ik al lang genomen vanaf het moment dat ik mijzelf toestond om erover te dromen. Nu leef ik mijn droom iedere dag. Mensen met idealen helpen hun missie te realiseren op de manier zoals ik dat allerbeste kan.

Om deze ambitieuze idealisten nog beter te ondersteunen bij hun uitdagingen, zoals de confrontatie met (non) verbale weerstand, onuitgesproken angsten en tegenwerkende belangen, heb ik de opleiding Acceptance Commitment Therapy (ACT) gevolgd. Dit is een relatief nieuwe vorm van gedragstherapie, die een stevige wetenschappelijke basis heeft. In de Verenigde Staten heeft de theorie het predikaat ‘Evidence based’ gekregen. De therapie ontleent zijn naam aan zijn belangrijkste boodschap: accepteer wat je zelf niet kunt controleren en verbind je ertoe die actie te ondernemen die je leven verrijkt.

Naar mijn mening heeft ACT hele waardevolle aspecten, waarmee je mensen in beweging kan krijgen richting een wereld die een toekomst heeft. Een wereld waarin mijn zoontje niet alleen gevoed wordt met schone lucht en gezond eten, maar ook met wilskracht en bevlogenheid. Dat is wat mij drijft.

Vandaar dat ik op basis van deze opgedane kennis en mijn jarenlange ervaring binnen communicatieve functies een aanpak heb ontwikkeld gericht op de menselijke gedragingen, waarbij de focus ligt op de positieve kant van angst en weerstand. Te vaak wordt in structuren en processen gedacht, terwijl er onvoldoende aandacht is voor de persoonlijke beweegredenen van diegenen die betrokken zijn bij vernieuwingen. Beweegredenen die gevoed worden door menselijke emoties zoals angst. Met mijn aanpak geef ik ambitieuze idealisten krachtige instrumenten in handen om op bevlogen wijze hun missie te realiseren en enthousiaste betrokkenen te krijgen. En op die manier het uitvoerproces op een gedegen manier te versnellen. Ik noem het ook de weg van weerstand naar wendbaarheid, weerbaarheid en waarde!

Enjoy the ride,

Maaike

Nog wat leuke weetjes over Maaike…

  • Al op zeer jonge leeftijd riep ik (volgens mijn ouders) “zelf doen”. Een eigenschap die er voor zorgde dat ik snel zelfstandig was en mijn eigen plan trok. Ik was dus lekker eigenwijs en dat ben ik nog steeds (volgens mijn man)
  • Ik ben altijd heel eerlijk over mijn ‘knobbels’. Ik heb geen reken- of talenknobbel. Ik heb een kwebbelknobbel. Ik houd dan ook enorm van goede gesprekken. Gesprekken over het leven en andere zinvolle zaken. Daar haal ik mijn kennis en wijsheid vandaan. Vandaar dat ik ook in 2018 het initiatief MakeYourMindMeetings ben gestart om zulke gesprekken voor groepen gelijkgestemden te faciliteren. I love it!
  • Een langgekoesterde droom gaat binnenkort in vervulling! Momenteel ben ik druk bezig met het opzetten van een eigen stichting “Make it Circle”. Met Makes it Circle wil ik met de verkoop van tweedehands spullen sociale initiatieven gaan financieren. Twee vliegen in een klap. Gebruikte spullen krijgen een nieuw leven. En met de opbrengst krijgen anderen ook een nieuw leven! Het allerbelangrijkste vind ik dat er ook weer een echte band ontstaat tussen de ‘gever’ en ‘ontvanger’.
  • “Een toekomst is het mooiste geschenk dat je kunt krijgen. Iedere dag mag je er weer een stukje van uitpakken”. Eind tienerjaren noteerde ik deze zin in mijn dagboek en nog steeds put ik hier kracht uit. De toekomst kun je niet voorspellen, maar wel verspelen als je er niet iedere dag iets mee doet én ervan geniet. Anders houd je niks over voor later.
Ben jij benieuwd naar mijn aanpak? Vraag hier op mijn website mijn gratis e-book ‘Vergroot je impact’ aan. Hierin maak je kennis met 5 wijsheden die je helpen om te gaan met weerstand.