Sociale innovatie

Winst is een opbrengst
van gezamenlijk ondernemen.

Cees Zwart

Wat is sociale innovatie?


Goede vraag. Sociale Innovatie kent nog geen eenduidige definitie die door iedereen gedeeld wordt. Maar naar mijn idee is dat juist de kracht van sociale innovatie. Het biedt de ruimte die noodzakelijk is om te kunnen innoveren naar iets waar men naar verlangt, maar dat nog niet bestaat of te bereiken is. Met andere woorden: er zijn altijd weer nieuwe wegen te ontdekken naar Rome. Hoe fijn is dat? Afwijken van het bekende pad, met je intuïtie voorop en met je hart als kompas. Ik doe het dagelijks met een flinke dosis enthousiasme en doorzettingsvermogen!

Ongemak dient de mens

Wanneer we ons ergens ongemakkelijk over gaan voelen dan lopen we er vaak eerst voor weg, totdat het ongemak zo groot wordt dat we toch op zoek moeten gaan naar een andere weg, een betere weg die ons vooruit helpt. Sociale innovatie beschouw ik dan ook als het proefondervindelijk zoeken naar nieuwe wegen tussen het voelen van ongemak en het verlangen van het hart. Een hart die graag in verbinding is met de ander.

Verhoudingskunde op het niveau van het hart

Vaak wordt sociale innovatie gezien als een verlengstuk van technische innovatie, gericht op verbeteren en vernieuwen. Of als tool voor organisatieverandering. Sociale innovatie kan uiteraard beïnvloed worden door technische innovatie, maar het heeft vooral te maken met het transformerende proces van het ontwikkelen van nieuwe sociale relaties. De relatie met onszelf, met de ander, met ons denken, met ons werk, met ons handelen. De relatie betreft onze verhouding tot de ander om zodoende van betekenis te kunnen blijven. Dat houdt in dat er voortdurend gezocht wordt naar de samenhang tussen de behoeften van mensen binnen de organisatie en de behoeften van mensen buiten de organisatie. Het onderzoeken van deze behoeften maakt zichtbaar welke nieuwe manieren van werken, denken en organiseren nodig zijn om relevant te blijven voor de mensen binnen en voor de mensen buiten de organisatie.

MakeYourMission

Het bureau voor sociale innovatie vanuit het hart

@Maaike Rotteveel 2023
Disclaimer